Arhive pe categorii: filosofia stiintei

Daniela Maria – De la filosofia mea la filosofia noastră – Metoda de cunoastere la Spinoza si Bacon din perspectiva unei medicina mentis

Medicina minții este înfățișată ca o practică de însănătoșire a raționării și de îngrădire a facultăților care aduc piedici în cunoaștere. Cei care conturează inițial imaginea medicinei minții sunt stoicii. Voi pleca de la imaginea medicinei minții și doctrina stoicilor pentru a analiza felul în care în cadrul Noului Organon și Tratatului asupra îndreptării intelectului se găsește această manieră de a privi și practica filosofia. Cele două texte cuprind elemente ce pot fi încadrate într-o formă de medicină a minții, printre care: îndemnul la o întoarcere către sine care să desăvârșească atât intelectul uman, dar și cunoașterea naturii prin intermediul unei anumite metode de filosofare. Această formă de medicină a minții apare printr-un imbold față de îmbunătățirea și clarificarea relației dintre om și natură. Ceea ce voi urmări în principal este cum metoda de cunoaștere adecvată, ce poate căpăta forma medicinei minții, este impulsionată de cei doi filosofi să traverseze sfera privată a filosofului spre sfera publică. Voi arăta cum, prin faptul că cei doi filosofi fac, în mod explicit, accesibilă folosirea metodei către public, sunt evidențiate beneficiile ce pot rezulta din aceasta, beneficii ce constau în a îndruma și vindeca mințile de îmbolnăvirile celor ce sunt dispuși să le remedieze.

Daniela Maria – De la filosofia mea la filosofia noastră

Comentarii închise la Daniela Maria – De la filosofia mea la filosofia noastră – Metoda de cunoastere la Spinoza si Bacon din perspectiva unei medicina mentis

Din categoria filosofia stiintei, istoria științei, istoria filosofiei, metafilosofie

Alex Radu – Contextual Semantics and the new wave of quantum logic

A patra zi a Conferinței Naționale Online de Filosofie Teoretică este dedicată logicii filosofice și filosofiei mecanicii cuantice.

Alex Radu își rezumă prezentarea în felul următor:

No matter on what side of the theoretical physics pond you find yourself in, the success of quantum mechanics is undeniable. Probably its most baffling feature is how well it suited us in our experimental and theoretical endeavors although, fundamentally, we still don’t know what it truly is. We explored for a very long time just what it has to say about our world, but not how, she itself, is embedded in nature. Most of this has changed since David Deutsch’s seminal 1985 paper „Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer”. Since then it has become imperative to prod, needles and all, quantum mechanics to its deepest core and many fantastic facts popped out and are still popping out from this 3-way marriage between theoretical physics-mathematics-computer science. In this paper we shall explore some of the main features that drive every popular journalist (and Einstein) to declare the weirdness of quantum mechanics as well as some new proposed foundations for them pioneered by Samson Abramsky and his collaborators. The main proposal is to model a quantum logic through the lens of the basic quantum principles, more specifically, contextuality, non-locality and entanglement, so as to recover not only a descriptive formulation of them, but also a functional one that can further inquire intro its “weirdness” and discover new facts about the laws of nature and computation.

Textul prezentării poate fi descărcat de aici:
Alex Radu – Contextual Semantics and the new wave of quantum logic

Pe parcursul zilei de astăzi Alex Radu va răspunde la întrebări și comentarii.

Comentarii închise la Alex Radu – Contextual Semantics and the new wave of quantum logic

Din categoria filosofia stiintei, logica filosofica

Conferința Națională Online de Filosofie Teoretică pentru studenți, a doua ediție

Header CNOFTS editia 2_small

Conferința este dedicată studenților la licență și masteranzilor care fac studii de filosofie. Prezentările pot aborda teme de ontologie, metafizică, epistemologie, filosofia limbajului, filosofia minții, filosofia științei și a tehnologiei, filosofia logicii, filosofia religiei, filosofia acțiunii, etică teoretică ș.a. Sunt încurajate atât abordările specifice tradiției filosofiei analitice, cât și cele care se încadrează în tradiția fenomenologică.

A doua ediție a CNOFTS va avea loc în perioada 15-19 aprilie, având ca „loc virtual” de desfășurare Jurnalul Departamentului de Filosofie Teoretică (aflat la adresa: https://filosofieteoretica.wordpress.com).

Cel mult 3 prezentări (sub forma unor texte de maxim 5 pagini și/sau prezentări video de maxim 20 de minute) vor fi publicate în fiecare zi de conferință, autorii fiind rugați să răspundă la întrebările puse în comentarii în ziua respectivă (la începutul zilei următoare, comentariile la prezentările din ziua precedentă vor fi închise).

Dacă doriți să participați, vă rugăm să ne trimiteți până pe 25 martie 1 aprilie un scurt rezumat (de cel mult o pagină) al prezentării pe care vă propuneți să o realizați, la adresa: filosofieteoretica[at]gmail.com.

În cazul în care numărul potențialilor participanți va fi mai mare decât numărul estimat al prezentărilor (maxim 3 pe zi, pe parcursul celor 5 zile ale conferinței), o selecție (după sistemul double-blind review) va fi realizată de către profesorii din Departamentul de Filosofie Teoretică al Facultății de Filosofie, Universitatea din București, urmând ca programul conferinței să fie anunțat până pe 5 aprilie.

Participanții vor fi rugați să ne trimită prezentările până cel târziu pe 12 aprilie, urmând ca acestea să fie publicate potrivit programului conferinței.

Anunţul în format pdf poate fi descărcat de aici:
Afis CNOFTS editia 2

Comentarii închise la Conferința Națională Online de Filosofie Teoretică pentru studenți, a doua ediție

Din categoria anunturi, epistemologie, fenomenologie, filosofia actiunii, filosofia biologiei, filosofia limbajului, filosofia matematicii, filosofia mintii, filosofia religiei, filosofia stiintei, filosofia stiintelor cognitiei, filosofia tehnologiei, filosofie analitica, filosofie morală, logica filosofica, metafizica, ontologie

Tudor Ovidiu Mărginean – De ce argumentele lui Putnam împotriva realismului metafizic nu sunt atât de solide

A doua prezentare de astăzi vizează o discuție pe tema realismului metafizic. Tudor Ovidiu Mărginean ne spune despre ce este vorba, pe scurt:

Concepția pe care Putnam o atacă prin argumentul său model-teoretic este numită de el realism metafizic, poziție angajată față de mai multe teze: a) lumea are o cardinalitate fixă, b) există o singură teorie care descrie corect lumea, c) există o unică relație de referință între termenii unei teorii și obiecte din realitate și d) adevărul este non-epistemic. Putnam formulează argumentul model-teoretic pentru a susține că o teorie completă și consistentă, care satisface toate constrângerile teoretice și operaționale, nu poate fi falsă, și orice teorie poate fi satisfăcută de o infinitate de modele. Se folosește de teorema Skolem-Lowenheim pentru a arăta că o teorie poate avea un model de orice cardinalitate infinită. Un alt punct important al argumentului este strategia „mai multă teorie”(just more theory), prin care se încearcă eliminarea altor constrângeri asupra referinței. Eu voi relua argumentul lui Lewis împotriva acestei strategii, arătând că o teorie trebuie să satisfacă nu teoria despre constrângere, ci constrângerea însăși, și îl voi aplica și constrângerilor operaționale asupra referinței, pe care le acceptă Putnam.

Textul prezentării poate fi descărcat de aici:
Tudor Ovidiu Mărginean – De ce argumentele lui Putnam împotriva realismului metafizic nu sunt atât de solide

Pe parcursul zilei de azi Tudor Ovidiu Mărginean va răspunde la întrebări și comentarii.

3 comentarii

Din categoria epistemologie, filosofia limbajului, filosofia stiintei, filosofie analitica, logica filosofica

Conferinţa Naţională Online de Filosofie Teoretică pentru studenţi, prima ediţie

Afis CNOFTS editia 1

Anunţul în format pdf poate fi descărcat de aici

Comentarii închise la Conferinţa Naţională Online de Filosofie Teoretică pentru studenţi, prima ediţie

Din categoria anunturi, epistemologie, fenomenologie, filosofia actiunii, filosofia biologiei, filosofia limbajului, filosofia matematicii, filosofia mintii, filosofia religiei, filosofia stiintei, filosofia stiintelor cognitiei, filosofia tehnologiei, filosofie analitica, logica filosofica, metafizica

Alexandru Liciu – Modele ale Idealizarii in Stiinta – Paradoxul lui Cartwright

La începutul anilor 1980, odată cu lucrările lui Nancy Cartwright, emerge o literatură ce vizează un nou aspect al metodologiei științei: idealizarea. Prin intermediul paradoxului propus de către Cartwright (1980), susținerea idealizării este asociată cu o poziție antirealistă cu privire la statutul ontologic al legilor fundamentale ale naturii (și în special ale fizicii). În acest scurt eseu, aducând o serie de critici celor propuse de către Cartwright, voi încerca să arăt că procesul de idealizare poate fi însoțit de o abordare realistă a statutului ontologic al legilor naturii. Mai mult decât atât, după cum a subliniat și Weisberg (2007), voi arăta că, deși în urma criticilor aduse lui Cartwright au emers diferite noțiuni de idealizare, aceste noțiuni diferite pot fi privite mai degrabă drept complementare decât drept concurente, păstrând, în același timp, o abordare realistă.

Alexandru Liciu – Modele ale Idealizarii in Stiinta – Paradoxul lui Cartwright

Comentarii închise la Alexandru Liciu – Modele ale Idealizarii in Stiinta – Paradoxul lui Cartwright

Din categoria filosofia stiintei

Diana Ghinea – Bruno Latour – Problema certitudinii in Stiinta si tehnologia

În această lucrare îmi propun să critic poziția lui Bruno Latour, pe care o prezintă în textul “Do you believe în Reality? News from the Trenches of the Science Wars”, conform căreia apelul la certitudine al Științei a avut drept rezultat crearea unei lumi exterioare ce nu poate fi niciodată cunoscută de către o minte izolată într-o cuvă, separată de corp. În prima parte a lucrării discut ideile pe care le prezintă Bruno Latour în cadrul articolului său, iar în a doua parte prezint propriile critici cu privire la poziția sa. În fapt, nu sunt de părere că, odată ce Știința a urmat drept scop certitudinea, a fost nevoită să creeze o lume exterioară și o minte într-o cuvă, de vreme ce pericolele erau pierderea legăturii cu realitatea și frica de dominație a mulțimii. Nu putem afirma că astăzi nu mai avem nevoie de certitudine pentru că nu mai dorim să ținem oamenii sub control. Dacă certitudinea a fost doar o scuză de a controla mulțimea, atunci avem nevoie de o redefinire a Științei. În ceea ce privește artefactele tehnologice sau orice este nonuman, ele sunt extrem de revelante și fără îndoială indispensabile în Cercetare. Cum se realizează interacțiunea dintre oameni și instrumentele cu care ei lucrează, în așa fel încât să se producă umanizarea unei colectivități, reprezintă o idee ce trebuie dezvoltată mai pe larg, pentru a da seama de rolul ei în cadrul Cercetării, respectiv al societății.

Diana Ghinea – Latour – Problema certitudinii

Comentarii închise la Diana Ghinea – Bruno Latour – Problema certitudinii in Stiinta si tehnologia

Din categoria filosofia stiintei, filosofia tehnologiei

Vlad Cosmina – Simularea pe calculator în activitatea de cercetare

Simularea pe calculator este utilizată astăzi de oameni de ştiinţă din domenii variate, ajungând să înlocuiască de multe ori cercetarea empirică obişnuită. În acest context ne putem întreba dacă se schimbă modalitatea de a aborda subiecte din filosofia ştiinţei sau dacă problemele apărute sunt de fapt reformulări ale temelor dezbătute anterior. Printre cei care analizează posibiliatea existenţei unei filosofii a simulării se numără Roman Frigg si Julian Reiss. Mi-am propus ca în această lucrare sa aduc în discuţie una dintre întrebările ridicate de aceştia în articolul The Philosophy of Simulation: hot new issues or same old stew?: suntem mai îndreptaţiţi să vedem experimentul ca fiind o cercetare a unei lumi paralele odată cu mutarea acestuia din laborator în interiorul unui calculator?

Vlad Cosmina – Simularea pe calculator în activitatea de cercetare

Comentarii închise la Vlad Cosmina – Simularea pe calculator în activitatea de cercetare

Din categoria filosofia stiintei, filosofia tehnologiei